Bitlis Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odasi

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli meslektaşlarım, 

Son 20 yılda Gelir idaresinin bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemleri alanında yaptığı çalışmalar aynı zamanda mesleğimizin geleceğinin, bilgi ve teknolojinin harmanlanması ile var olabileceğini göstermekte ve mali mühendislik diye bir kavram ortaya çıkarmaktadır.

Türk Gelir İdaresinin yıllar itibariyle faaliyet raporları incelendiğinde bilgi ve otomasyon sistemleri konusundaki yoğun çalışmalarının halen devam ettiği ve ileriki yıllarda da hız kesmeden devam edeceği açıkça görülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilişim sistemleri çalışmaları neticesinde gelecek yıllarda Başkanlığın ihtiyacı olan birçok bilgi ve beyanların e-defter, e-fatura ve yeni nesil yazar kasa gibi sistemler tarafından otomatik ve anlık olarak Başkanlığın veri tabanına aktarılması ve depolanması hedeflenmektedir. Çünkü kayıt dışı ile mücadelede en etkin yöntem bilgi ve otomasyon sistemleri yatırımlarından geçmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ileriki yıllarda mali müşavirlerin yapmış olduğu birçok beyan işleminin ise ortadan kalkması kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Geçmiş dönemlerde gelecek on yıl içerisinde Başkanlığının bilgi teknolojileri alanında yaşayacağı değişim ve dönüşüm üzerine muhtelif bölgelerde sunumlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu sunumlarda en dikkat çekici nokta; gelecek on yılın sonunda Başkanlığın ihtiyacı olan birçok bilgi ve beyanların e-defter, e-fatura ve yeni nesil yazar kasa gibi sistemler tarafından otomatik ve anlık olarak Başkanlığın sistemine aktarılarak kayıt edilmesi ile ilgili çalışmalardır. Bunun en güzel örneği; hazır beyan sistemidir.

Buna karşı Türkiye’deki muhasebe sistemi ve mali müşavirlik mesleğinin tüm çerçevesi ve Maliye Bakanlığı istemiş olduğu bilgi ve beyanların yapılması üzerine inşa edilmiştir. Peki, önümüzdeki yıllarda Maliye Bakanlığının ihtiyacı olan bilgi ve beyanlar bilgi ve otomasyon sistemleri tarafından üretildiğinde teknolojiyi ve bilgiyi harmanlayamayan mali müşavir ne iş yapacak?

Muhtemelen bu soruya bazı meslek mensuplarımız şu cevabı verecektir; “Mali müşavirler esas işi olan yorumlama, analiz ve danışmanlık işlerini yapacaktır.” Sizce mali müşavirler buna hazır mı? Şunu belirtmek isteriz ki, şuan ki muhasebe sistemi ve angaryalar mali müşavirlik mesleğini sadece beyan ve bilgi veren bir meslek haline dönüştürmüştür.

Eğer biz mali müşavirler olarak bu değişimin gerisinde kalıp, değişimin kaybedeni haline gelmek istemiyor isek; mesleğimizin gelecekte teknolojik alanda yaşayacağı değişimleri tespit ederek mesleğine sahip çıkan bireyler olarak birlik ve beraberlik içerisinde mesleğimizi bu çerçevede yeniden yapılandırmamız gerekmektedir.

ODA BAŞKANI

BARIŞ MÜŞTAKHAN

Başkan
64x64

Baskanın Mesajı

Devamı...
64x64

Başkanın Özgeçmişi

Devamı...

Başkanımız

baskan
BARIŞ MÜŞTAKHAN
Bitlis SMMMO Başkanı

Etkinlik Takvimi